LV | EN

PIRKŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA "Stavro" (Latvija), reģistrācijas Nr. 40203080316, adrese Miera iela 20 k-7, Jūrmala, LV-2015, Latvija, turpmāk – RESPONSE, nodrošina vietnē www.responsecosmetics.com pieejamo saturu, turpmāk – Vietne, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes politiku, atgriešanas politiku, citiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī operacionālo politiku, kuras apraksts ir ievietots Vietnē attiecībā uz noteiktām funkcionalitātēm, īpašībām vai akcijām, kā arī klientu apkalpošanu, kas visi tiek uzskatīti par daļu no šiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk kopā – Noteikumi un nosacījumi). Piesakoties tiešsaistes veikala sadaļā Vietnē, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat, bez ierobežojumiem ievērot šos Noteikumus un nosacījumus.

Ja patērētājs iegādājas kosmētiku, kas piedāvāta RESPONSE Vietnē pārdošanai, turpmāk – Preces, izmantojot internetu, šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem, kas regulē Distances līgumu, tostarp, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam "Patērētāju tiesību aizsardzības likums", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par distances līgumu".

Ja klients, kurš ir pasūtījis vai iegādājies preces Vietnē, nav rīcībspējīgs, šādas personas likumīgais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizbildņi) ir atbildīgs par preču pasūtīšanu un samaksu. Pasūtījums iepriekš minētajā situācijā ir neatceļams, kā arī samaksātā pirkuma cena nav atmaksājama.

Distances līgums par Preču pirkumu tiek uzskatīts par noslēgtu ar Preču apmaksas brīdi.

 

2. PRIVĀTUMS

RESPONSE aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

RESPONSE apstrādā jūsu personas datus dažādos veidos atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skatīt 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skatīt 2.3. punktu), esat pieteicies saņemt jaunumus (skatīt 2.4. punktu) vai iegādājaties dāvanu karti (skatīt 2.5. punktu). Informācija par sīkfailu izmantošanu ir pieejama vietnē https://responsecosmetics.com/privacy-policy/

RESPONSE neizmanto un neizplata iegūto informāciju, ko sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. RESPONSE ir pienākums izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām likumā noteiktajos gadījumos. Mēs būsim spiesti izpaust patērētāja personisko informāciju, ja to prasa likums.

RESPONSE var apstrādāt jūsu personas datus statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus.

RESPONSE veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personiskās informācijas drošību, lai pasargātu to no zādzības, zuduma, ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, modificēšanas un bojāšanas.

 

2.1. VISPĀRĒJĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu jums ir šādas tiesības:

– pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
– pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ciktāl tas ir iespējams;
– pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret to; – pieprasīt savu personas datu pārvietošanu (pārnesamību), ciktāl tas ir iespējams;
– jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
– iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei;
– sazināties ar RESPONSE un iegūt papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

RESPONSE kontaktinformācija:
Stavro SIA
e-pasts: info@responsecosmetics.com

 

2.2. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS


2.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties Vietnē un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu līgumu ar RESPONSE par Konta izveidi un uzturēšanu, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls, lai noslēgtu Distances līgumu.

Izveidojot Kontu, jūs apstiprināt, ka esat informēts, ka dati, kurus ievadāt, tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu jūsu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, kā arī nosūtītu jums informāciju, kas saistīta ar Distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma atjauninājumus.

RESPONSE ir jāsaņem un jāapstrādā jūsu personas dati, lai noslēgtu Distances līgumu, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Ja nesniegsiet šos personas datus, jūs nevarēsiet izveidot Kontu un noslēgt Distances līgumu.

Turklāt informācija, kas iekļauta vēlmju sarakstā un pirkumu vēsturē, tiek izmantota, lai uzlabotu RESPONSE sniegto pakalpojumu un preču piedāvājumus, pamatojoties uz RESPONSE leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un preču kvalitāti.

Informācija, kas iekļauta Kontā par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajām precēm), tostarp visa saziņa ar jums, tiek saglabāta kā pierādījums noslēgtajam un izpildītajam Distances līgumam. Šo informāciju RESPONSE saglabā, pamatojoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, kā arī uz likumā noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto saimniecisko darbību.

Jūsu personas dati, kas saistīti ar Konta izveidi un uzturēšanu, kā arī Distances līguma noslēgšanu un izpildi, tiek apstrādāti tikai RESPONSE un mūsu sadarbības partneru, kas nodrošina piegādes pakalpojumus, IT struktūras un maksājumu platformas, minimālā nepieciešamā apjomā.

Šajā nolūkā jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad izdzēšat Kontu vai līdz Latvijas Republikas likumos noteiktajam datu glabāšanas termiņam, vai līdz prasības noilguma termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš iestājas vēlāk.

 

2.2.2. KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālo paziņojumu saņem

šanai, jūs piekrītat, ka jūsu sniegtie personas dati (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantoti, lai nosūtītu jums informāciju par RESPONSE produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, akcijām, kā arī citus jaunumus, pamatojoties uz jūsu izvēlētajām vēlmēm.

Jūsu piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai varat atsaukt jebkurā laikā, sekojot atteikšanās norādījumiem, kas atrodami katrā saņemtajā komerciālajā paziņojumā, vai sazinoties ar ATBILDI, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Pēc jūsu piekrišanas atsaukuma, RESPONSE pārtrauc jūsu personas datu apstrādi komerciālo paziņojumu nosūtīšanai un dzēš jūsu personas datus, ciktāl tie nav nepieciešami citu likumisko pienākumu izpildei vai leģitīmo interešu aizsardzībai.

 

2.3. NEREĢISTRĒTS LIETOTĀJS

Ja jūs apmeklējat Vietni, nereģistrējoties un neizveidojot Kontu, RESPONSE neapkopo jūsu personas datus, izņemot datus, kas tiek savākti sīkdatņu (cookies) izmantošanas rezultātā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kā arī informāciju par to, kā jūs izmantojat Vietni (piemēram, IP adrese, apmeklējuma laiks, ilgums, apmeklētās lapas).

 

2.4. PIETEIKŠANĀS SAŅEMT JAUNUMUS

Jūs varat pieteikties saņemt jaunumus par RESPONSE precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem un akcijām, norādot savu e-pasta adresi. Jūsu sniegtie personas dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu, kas tiek sniegta, iesniedzot e-pasta adresi jaunumu saņemšanai.

Jūsu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, izmantojot atteikšanās norādījumus, kas atrodami katrā saņemtajā e-pastā, vai sazinoties ar RESPONSE, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

 

2.5. DĀVANU KARTE

Iegādājoties dāvanu karti Vietnē, jūs norādāt saņēmēja personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi). Šie personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu jūsu pasūtījumu un nosūtītu dāvanu karti norādītajam saņēmējam. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai šim nolūkam un tiek dzēsti pēc pasūtījuma izpildes, ciktāl tie nav nepieciešami citu likumisko pienākumu izpildei vai leģitīmo interešu aizsardzībai.

Jūs esat atbildīgs par sniegtas informācijas precizitāti un derīgumu.

 

3. VIETNES MĒRĶIS

Šo vietni izveido un uztur RESPONSE un tā izplatīšanas partneri. Vietne ir izveidota, lai efektīvi darbotos kā uzņēmumu savstarpējās saziņas platforma, tiešsaistes pārdošanas platforma zīmolu produktiem, kā arī informācijas avots visai informācijai, kas saistīta ar produktiem un uzņēmumiem.

 

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONISKAI LIETOŠANAI

Vietnē pieejamie produkti un pakalpojumi, kā arī visi to paraugi, kurus mēs varam jums nodrošināt, ir paredzēti tikai personiskai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai tālākpārdot kādu no pakalpojumiem vai to paraugiem, ko saņemat no mums. RESPONSE patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atcelt vai samazināt jebkura aizpildāmā pasūtījuma vai jums sniedzamo produktu vai pakalpojumu daudzumu, kas, mūsuprāt, pēc mūsu ieskatiem var izraisīt mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumu.

 

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs cenšamies būt pēc iespējas precīzāki, aprakstot mūsu produktus vietnē. Ja ar produktu saistītā informācija (apraksts, krāsas utt.) ir mainījusies, RESPONSE nevar garantēt, ka jebkurā brīdī mājaslapā ievietotie dati satur visus jaunākos atjauninājumus.

 

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa Vietnē pieejamā informācija un saturs, tostarp, bet ne tikai preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes, teksts, grafika, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi, datu apkopojumi un programmatūra, kā arī to apkopošana un organizēšana (kopā “Saturs”) ir RESPONSE, mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie likumi, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas regulē autortiesības un preču zīmes. Mūsu preču zīmes nedrīkst izmantot nekādā veidā un jebkādiem mērķiem bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas.

 

7. PRECES

Preces – RESPONSE pārdotā kosmētika nav pārtikas preces un nav izmantojama pārtikā. RESPONSE ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā pārdotā kosmētika, turpmāk tekstā — Preces, nevar tikt maldināta to noformējumā un jo īpaši pēc formas, smaržas, krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, tilpuma vai izmēra. pārtikas produkts un nerada risku patērētāju veselībai un drošībai.

RESPONSE neatļauj izmantot maldinošus apgalvojumus par Preču un citu kosmētikas līdzekļu efektivitāti attiecībā uz patērētājiem un ievēro labas ražošanas prakses principus kosmētikas ražošanā.

RESPONSE preces sastāv no kosmētikā iekļautajām sastāvdaļām un ir drošas cilvēka dzīvībai, veselībai, videi draudzīgas un atbilst Latvijas Republikas Preču un pakalpojumu drošības likuma noteikumiem, kā arī starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Direktīvai Nr. 2001 /95/EEC par ražojumu vispārējo drošību, Eiropadomes Direktīva Nr.87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri, šķiet, nav tādi, kas apdraud patērētāju veselību vai drošību.

 

8. CENU POLITIKA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

 

8.1 CENU POLITIKA

Visas cenas vietnē www.responsecosmetics.com ir norādītas EUR. Lai gan mēs cenšamies vienmēr atjaunināt mūsu cenas, mēs nevaram garantēt, ka pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādītās cenas ir pareizās cenas, kas tika piemērotas produktiem tajā laikā. Ja saņemsim no jums pasūtījumu, kurā norādīta cita cena, nekā tajā laikā norādītā mājaslapā, mēs ar jums sazināsimies un piedāvāsim iespēju atcelt jūsu pasūtījumu. Ja mums neizdosies sazināties ar jums īsā laikā, jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un jūs saņemsiet pilnu atmaksu par visiem maksājumiem, kas veikti saistībā ar konkrēto pasūtījumu.

Visas cenas ir apliekamas ar PVN vai citiem tirdzniecības nodokļiem, ja tādi piemērojami. Atkarībā no piegādes galamērķa jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu piegādes maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma iesniegšanas un iekļauta kopējās pasūtījuma izmaksās.

Visas nodevas un nodokļi, kas jāmaksā, lai saņemtu sūtījumu jūsu piegādes galamērķī, ir jāmaksā jums. RESPONSE nav pienākums informēt jūs par šādām nodevām vai nodokļiem jebkurā laikā pirms vai pēc pasūtījuma veikšanas vietnē www.responsecosmetics.com .

 

8.2 APMAKSAS NOTEIKUMI

Klients, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties vienu no saņemšanas veidiem: piegāde Omnivas pakomātos, DPD kurjers vai izņemšana veikalā.

Ar kurjeru un/vai pakomātu starpniecību preču piegāde tiek īstenota 3 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un Klientam nosūtīts apstiprinājums uz e-pastu vai sms veidā, ka pasūtījums ir saņemts.

Preces saņemšana veikalā ir iespējamā 2 dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam.

Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajā Preču cenā. Lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas, ievietojiet virtuālajā grozā visas Preces un dodieties uz “Grozs”. Izvēloties piegādes vietu, sistēma norādīs precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas.
Ja pasūtījumā ir vairākas Preces un tās netiek piegādātas vienlaicīgi, par to iepriekš brīdinot Klientu, tiek aprēķināta atsevišķa maksa par katru piegādi.
Pasūtījuma apmaksu Klients veic:

1. ar bankas maksājumu karti

2. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru

Klientam ir jāveic apmaksa Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā.
Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam Preces, ievērojot Preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Ja preču piegāde kavējas neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu un atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot visus jautājumus par Preču piegādi.
Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

 

9. PIEGĀDES POLITIKA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas ar pierādītu uzticamību un ātrumu. Lūdzam iepazīties ar mūsu preču piegādes politiku, lai noskaidrotu piegādes un izpildes kārtību un izprastu bezmaksas piegādes noteikumus un papildu piegādes maksas.

 

10. ATGRIEŠANAS POLITIKA

Pasūtīto un piegādāto pasūtījumu atgriešana tiek apstrādāta katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot vienkāršas procedūras. Mēs lūdzam jūs pārskatīt mūsu atgriešanas politiku, lai pārliecinātos, ka esat informēts par produktu atgriešanas iespējām un saņemtu informāciju un līguma atcelšanas nosacījumus.

 

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Vietnei vai izmantojot to, jums ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi un īpašie brīdinājumi vai norādījumi par piekļuvi vai lietošanu, kas ievietoti Vietnē. Jums vienmēr jārīkojas saskaņā ar likumu, paražu un labticīgi. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai izmaiņas Vietnē vai jebkurā Saturā vai pakalpojumos, kas var parādīties šajā Vietnē, un tas nekādā veidā nedrīkst pasliktināt Vietnes integritāti vai darbību. Neierobežojot citu šo Noteikumu un nosacījumu noteikumu vispārīgumu, ja jūs nolaidības vai tīši nepildat kādu no šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktajām saistībām, jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem un bojājumiem, ko tas var radīt ATBILDĒM, mūsu filiāles, partneri vai licences devēji.

 

12. TREŠO PUŠU SAITES

Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu saturu, kas ir saistītas ar Vietni vai ir no tās. Vietnē redzamās saites ir paredzētas tikai ērtībām, un tās nav mūsu, mūsu saistīto uzņēmumu vai mūsu partneru apstiprinājums norādītajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Jūs uzņematies atbildību par saišu veidošanu uz vai no citām lapām vai citām vietnēm. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par jebkādu citu vietņu, kas saistītas ar vietni vai no tās, izpēti vai novērtēšanu un negarantējam to piedāvājumus, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šādu vietņu darbībām, saturu, produktiem vai pakalpojumiem. lapas un vietnes, tostarp, bez ierobežojumiem, to privātuma politikas un noteikumi un nosacījumi. Jums rūpīgi jāpārskata visu citu jūsu apmeklēto vietņu noteikumi un nosacījumi un konfidencialitātes politikas.

 

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem RESPONSE nekādā gadījumā nebūs atbildīgs vai atbildīgs (vienojoties, nolaidības dēļ vai citādi) par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās, izmantojot vietni.

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem RESPONSE nekādā gadījumā nebūs atbildīgs vai atbildīgs (vienojoties, delikts (tostarp nolaidība) vai citādi) par jebkādu (a) uzņēmējdarbības pārtraukšanu; (b) piekļuves kavēšanās vai piekļuves pārtraukumi Vietnei; c) datu nepiegādāšana, nepareiza piegāde, sabojāšana, iznīcināšana vai cita veida pārveidošana; (d) jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar darījumiem ar vietni vai ārpus tīmekļa vietnes saitēm; (e) datorvīrusi, sistēmas kļūmes vai darbības traucējumi, kas var rasties saistībā ar vietnes lietošanu, tostarp hipersaites laikā uz trešo pušu vietnēm vai no tām (f) jebkādas neprecizitātes vai izlaidumi saturā vai (g) notikumi, ko mēs nevaram saprātīgi kontrolēt.

RESPONSE nebūs atbildīgs par jebkāda veida netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Vietni vai jūsu tās izmantošanu (vai nespēju izmantot vietni), neatkarīgi no darbības veida, vai tas ir saskaņots, deliktu (ieskaitot nolaidību) vai citādi, pat ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību.

 

14. SŪDZĪBAS PAR AUTORTIESĪBĀM

Stavro SIA. Visas tiesības aizsargātas.

Viss šīs vietnes saturs, korespondence (e-pasts vai pasts), kā arī mārketinga materiāli, kas tiek izmantoti vietnes reklamēšanai trešo pušu resursos, ir RESPONSE īpašums. Jebkuras satura daļas vai visa satura reproducēšana vai pārpublicēšana ir aizliegta, izņemot šādus mērķus:

Licence kopēšanai privātai lietošanai:

Jūs varat brīvi kopēt vai izdrukāt satura daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Licence kopēšanai vai pārpublicēšanai ierobežotai lietošanai:

Jūs varat brīvi izgatavot materiāla kopijas gan drukātā, gan digitālā veidā, lai to izmantotu trešā puse, tikai tad, ja kā satura un materiālu avotu identificējat RESPONSE vietni, pievienojot augstākā līmeņa URL (http://www.responsecosmetics.com). uz jebkuru no šiem eksemplāriem, kas tiek atkārtoti publicēti. Tāpat jums ir jāinformē jebkura trešā puse, ar kuru kopīgojat šīs kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā visu materiālu avots ir jānorāda kā RESPONSE vietne ar augstākā līmeņa URL (http://www. .responsecosmetics.com)

 

15. ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un aizsargāt mūs no jebkāda kaitējuma, zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kā arī advokāta honorāriem, kas izriet no jebkuras trešās puses prasības, darbības vai pieprasījuma, kas izriet no jūsu šo noteikumu un nosacījumu pārkāpuma, jebkādām kļūdām jebkurā no jūsu apliecinājumiem. vai garantijas vai šīs vietnes izmantošana.

 

16. STRĪDI

Attiecībā uz jebkuru strīdu par Vietni visas tiesības un pienākumus un visas darbības, kas paredzētas šajos Noteikumos un nosacījumos, regulē Latvijas Republikas tiesību akti, it kā Noteikumi un nosacījumi būtu līgums, kas pilnībā noslēgts un pilnībā izpildīts Latvijas teritorijā. .

Puses, kas vienojas, šeit apstiprina, ka tās centīsies atrisināt visus strīdus, kas jebkādā veidā saistīti ar jūsu vietnes apmeklējumu vai izriet no šī Distances līguma izpildes, interpretācijas vai izbeigšanas, savstarpēju sarunu ceļā.

Ja puses nevar atrisināt radušos strīdus miermīlīgu savstarpēju sarunu ceļā, visi strīdi, nesaskaņas vai pretenzijas tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesās, izņemot gadījumus, kad esat jebkādā veidā pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālo īpašumu. mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licences devēju tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, mēs varam lūgt rīkojumu vai citu atbilstošu atvieglojumu jebkurā tiesā, un jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un vietai jebkurā šādā tiesā.

Puses ir vienojušās par strīdu izšķiršanas vietu un kārtību atbilstoši Eiropas Parlamenta regulas Nr.953/2008 par līgumsaistībām piemērojamajām tiesībām (Roma I) noteikumiem.

Ja starp RESPONSE un patērētāju izceļas strīds par to, vai starp viņiem noslēgtā līguma noteikumi ir netaisnīgi, jebkura puse var vērsties šajā sadaļā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties pie vietējās Klienta tiesībās. Aizsardzības iestāde.

Ja starp RESPONSE un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzību, jebkura puse var vērsties šajā sadaļā minētajā tiesā, kā arī patērētājs ir tiesīgs vērsties vietējā datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

 

17. VISPĀRĪGI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi ir pilnīga un aktuāla vienošanās starp Jums un RESPONSE par šīs vietnes un tās satura izmantošanu.

RESPONSE ir tiesības jebkurā laikā rediģēt un atjaunināt šos noteikumus, ievietojot šīs izmaiņas Vietnē un norādot visas šādas izmaiņas, ievietojot jaunākā atjauninājuma datumu. Jebkuras izmaiņas, kas tiek piemērotas pakalpojumu sniegšanas noteikumos, stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot vietni pēc jebkādu šādu izmaiņu piemērošanas, jūs piekrītat visām izmaiņām. RESPONSE patur tiesības pārtraukt vai atsaukt jebkādas tiesības, kas piešķirtas ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir nekavējoties jāievēro jebkura šāda atsaukšana vai izmaiņas, tostarp, ja nepieciešams, visas šīs vietnes izmantošanas pārtraukšana.

Nevienu šo noteikumu daļu nedrīkst interpretēt kā tādu, kas rada jebkāda veida partnerību vai cita veida kopuzņēmumu starp jums un RESPONSE. Gadījums, kad RESPONSE nespēj nodrošināt jūsu darbību saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, neietekmē mūsu tiesības pieprasīt šādu izpildi jebkurā laikā pirms vai pēc. Gadījumā, ja kāds šo noteikumu un nosacījumu noteikums ir neizpildāms vai spēkā neesošs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai arī jebkura piemērojama patvaļīga institūcija vai tiesas lēmums tiek atzīts par neizpildāmu, šāda neizpildāmība vai spēkā neesamība nepadara šos noteikumus un nosacījumus par spēkā neesošiem vai nepiemērojamiem kā veselums. Savukārt šie noteikumi un nosacījumi ir jāgroza, cik vien iespējams, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem tā, lai pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo nodomu, kā tas bija paredzēts sākotnējos noteikumos un nosacījumos.

 

18. FORCE MAJEURE

Stavro SIA neuzņemas atbildību par kavējumiem, saistību nepildīšanu vai jebkādām citām kļūmēm, kas radušās tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kurus mēs nevaram saprātīgi kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, streikus, valdības darbības, karus vai valsts mēroga ārkārtas situācijas, terorisma draudi vai terora akti, vides vai klimata anomālijas, trešās puses darbības traucējumi, interneta savienojuma problēmas, kā arī aparatūras un programmatūras darbības traucējumi. Gadījumā, ja notiks šāda nepārvarama vara, mēs centīsimies novērst kavēšanos pēc iespējas īsākā laikā.


* Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai * * Atlaides senioru produkcijai *