Mans grozs 0 items - €0.00 0

Noteikumi un nosacījumi

RESPONSE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĪGA VIENOŠANĀS

SIA “Stavro” (Latvija), reģistrācijas Nr. 40203080316, adrese Miera iela 20 k-7, Jūrmala, LV-2015, Latvija, turpmāk – RESPONSE, nodrošina tīmekļa vietnē pieejamo saturu www.responsecosmetics.com, turpmāk – “tīmekļa vietne”, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes politiku, atgriešanas politiku, citiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī darbības politiku, kuras apraksts ir ievietots tīmekļa vietnē saistībā ar noteiktu funkcionalitāti, iespējām vai veicināšanas pasākumiem, kā arī klientu apkalpošanu, kas tiek uzskatīta par daļu no šiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk kopā saukti “noteikumi un nosacījumi”) un ir tajā iekļauti. Autentificējot tīmekļa vietnes sadaļu tiešsaistes veikals, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un vienojaties, bez ierobežojuma vai kvalifikācijas, būt saistītam ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs pērk kosmētiku, kas piedāvāta RESPONSE tīmekļa vietnē pārdošanai, turpmāk – preces, izmantojot internetu, šādu savstarpēju vienošanos uzskata par distances līgumu, un uz to attiecas Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumi, kas reglamentē Distances līgums, tostarp, bet ne tikai, Latvijas Republikas likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta regula “Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš ir pasūtījis vai iegādājies preces tīmekļa vietnē, trūkst tiesībspējas vai rīcībspējas, šādas personas juridiskais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizbildņi) ir atbildīgs par preču pasūtīšanu un samaksu. Pasūtījums ir neatsaucams iepriekš minētajā situācijā, kā arī samaksāto pirkuma cena netiek atgriezta.

Distances līgums par preču iegādi tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad samaksa par preci veikta.

2. DATU AIZSARDZĪBA

RESPONSE aizsargā fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 Padomes 2016. gada 27. aprīļa sanāksmē par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

RESPONSE apstrādā jūsu personas datus vairākos nolūkos, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skatīt 2,2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skatīt 2,3. punktu), ir pieteikti jaunumu saņemšanai (sk. 2,4. punktu) vai iegādājieties dāvanu karti (skatīt 2,5. punktu). Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir pieejama https://responsecosmetics.com/2043-2/

RESPONSE neizmanto vai nedalās ar iegūto informāciju, ko jūs sniedzat tiešsaistē bez juridiska pamata. RESPONSE ir pienākums izpaust personas datus valdībaS un pašvaldības amatpersonām likumā noteiktajos gadījumos. Mums būs saistības izpaust personas informāciju par patērētāju, ja to pieprasa likums.

RESPONSE var apstrādāt jūsu personas datus apkopotā veidā par statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegto pakalpojumu.

RESPONSE veic visus iespējamos pasākumus attiecībā uz personiskās informācijas drošību attiecībā uz jums, lai pasargātu to no zādzībām, pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī no neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un bojājumiem.

2.1. VISPĀRĒJĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir šādas tiesības:

-pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
-lai pieprasītu jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, ciktāl tas ir iespējams;
-pieprasīt ierobežot vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi;
-pieprasīt jūsu personas datu (pārnesamības) pārvietošanos, ciktāl tas ir iespējams;
-jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
-iesniegt sūdzību valsts personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei;
-lai sazinātos ar RESPONSE un saņemtu papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

Atbildes kontaktinformācija:
Stavro SIA
ŪDENS iela 12-101, Rīga, LV-1007
tālrunis: + 371 29626099, e-pasts: info@responsecosmetics.com

2.2. REĢISTRĒTAIS LIETOTĀJS

2.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties mājaslapā un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – konts, jūsu personas dati tiek izmantoti, lai vienotos ar RESPONSE par konta izveidi un uzturēšanu, kas tiek izmantots kā sakaru kanāls noslēdzot distances līgumu.

Izveidojot kontu, jūs apstiprināt, ka jūs esat informēts, ka ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp izveidotu un saglabātu savu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, kā arī nosūtītu jums informāciju, kas saistīta ar attāluma darbību vienošanās, piemēram, informācija par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma atjaunināšana.

RESPONSE ir jāsaņem un jāapstrādā jūsu personas dati, lai noslēgtu distances līgumu, izmantojot kontu kā sakaru kanālu. Ja nesniedzat minētos personas datus, jūs nevarēsiet izveidot kontu un noslēgt distances līgumu.

Turklāt vēlmju sarakstā un pirkumu vēsturē iekļautā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu RESPONSE sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, pamatojoties uz RESPONSE likumīgajām interesēm apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), ieskaitot visu saziņu ar jums, tiek saglabāta kā pierādījums par distances līguma noslēgšanu un izpildi. Šo informāciju glabā RESPONSE, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai aizsargātu savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un likumā noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto uzņēmējdarbību.

Jūsu personas datus par Konta izveidošanu un uzturēšanu un distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas sniedz piegādes pakalpojumus, IT struktūras un maksājumu platformas. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

Šī mērķa ietvaros jūsu personas dati tiek apstrādāti, līdz izdzēšat kontu vai beidzas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas laiks vai kad ir beigusies termiņš prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš no tiem ir noteikts vēlāk.

2.2.2. KOMERCKOMUNIKĀCIJAS SAŅEMŠANA

Pieprasot saņemt komerciālus paziņojumus, piemēram, akcijas, īpašos piedāvājumus, jūs piekrītat RESPONSE apstrādāt jūsu personas datus, kurus jūs sniedzat reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veidlapā, tostarp jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un pirkumu vēsturi.

RESPONSE apstrādā jūsu personas datus, lai nosūtītu jums piemērotus un atbilstošus komerciālus paziņojumus. RESPONSE veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti varētu interesēt jūs un nosūtīt jums piemērotus komerciālus paziņojumus.

Jūsu personas datus par komerciālo paziņojumu nosūtīšanu apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pasta un SMS ziņu platformas. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

Šī mērķa ietvaros jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs atcelsit savu piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus, vai, atsevišķos gadījumos, kamēr vairs nav nepieciešams saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

RESPONSE aptur komerciālo paziņojumu nosūtīšanu, tiklīdz jūsu pieprasījums tiek apstrādāts. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskajām iespējām rīkoties pēc jūsu pieprasījuma, kas var ilgt līdz pat piecām dienām.

2.2.3. PĀRSKATĪŠANA

Atstājot atsauksmi par precēm, jūs piekrītat, ka Jūsu vārds, novērtējums, kas piešķirts Precēm, un pārskatīšana tiek publicēti tīmekļa vietnē. Ja esat izveidojis kontu, izmantojot iespēju reģistrēties, izmantojot Facebook, jūsu pārskatā parādās mazāka izmēra attēls.

Mājas lapa un uzlabo RESPONSE sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Tīmekļa vietnē publicētie pārskati tiek dzēsti tikai tad, ja konkrētais produkts vairs nav pieejams.

Ja nepieciešams, RESPONSE var sazināties ar jums pa tālruni vai elektroniski, lai atrisinātu visas problēmas, kas saistītas ar pakalpojumu vai produktu, par kuru esat atstājis pārskatu. Pēc sazināšanās ar jums RESPONSE, saistībā ar atsauksmi, jūsu tālruņa vai epasta adreses izmantošana tiks pārtraukta.

Jūsu personas datus saistībā ar pārskata publicēšanu apstrādā RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina IT struktūras. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

2.3. NEREĢISTRĒTIE LIETOTĀJI

2.3.1. DISTANCE LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Lai noslēgtu distances līgumu, RESPONSE ir jāiegūst un jāapstrādā pasūtījuma izvietošanas veidlapā norādītie personas dati. Ja neizdosies sniegt savus personas datus, jūs nevarēsiet noslēgt distances līgumu.

RESPONSE apkopo un saglabā informāciju par jūsu pirkumu vēsturi, lai uzlabotu pakalpojumus un produktus, kas sniegti, pamatojoties uz RESPONSE likumīgajām interesēm, lai apkopotu informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), ieskaitot visu saziņu ar jums, tiek saglabāta kā pierādījums par distances līguma noslēgšanu un izpildi. Šo informāciju glabā RESPONSE, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai aizsargātu savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un likumā noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto uzņēmējdarbību.

Jūsu personas datus saistībā ar distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas sniedz piegādes pakalpojumus, IT struktūras un maksājumu platformas. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

Jūsu personas datus saistībā ar distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas sniedz piegādes pakalpojumus, IT struktūras un maksājumu platformas.

2.3.2. KOMERCKOMUNIKĀCIJAS SAŅEMŠANA

Pieprasot saņemt komerciālus paziņojumus, piemēram, akcijas, īpašos piedāvājumus, jūs piekrītat RESPONSE apstrādāt jūsu personas datus, kurus jūs sniedzat reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veidlapā, tostarp jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un pirkumu vēsturi.

RESPONSE apstrādā jūsu personas datus, lai nosūtītu jums piemērotus un atbilstošus komerciālus paziņojumus. RESPONSE veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti varētu interesēt jūs un nosūtīt jums piemērotus komerciālus paziņojumus.

Jūsu personas datus par komerciālo paziņojumu nosūtīšanu apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina IT struktūras, kā arī e-pasta un SMS platformas. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

Šī mērķa ietvaros jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs atcelsit savu piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus, vai, atsevišķos gadījumos, kamēr vairs nav nepieciešams saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

RESPONSE aptur komerciālo paziņojumu nosūtīšanu, tiklīdz jūsu pieprasījums tiek apstrādāts. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskajām iespējām rīkoties pēc jūsu pieprasījuma, kas var ilgt līdz pat piecām dienām.

2.4. ZIŅOJUMU SAŅĒMĒJS

Piekrītot saņemt e-pasta biļetenus, jūs piekrītat, ka RESPONSE nosūtīs dažāda veida komerciālus paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi.

Jūsu personas datus par komerciālo paziņojumu nosūtīšanu apstrādā tikai RESPONSE un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina IT struktūras un platformas e-pasta sūtīšanai. Personas datu minimālais apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas.

Šī mērķa ietvaros jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs atceļat savu piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus, vai, dažos gadījumos, līdz nepieciešamībai saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu beidzas.

RESPONSE aptur komerciālo paziņojumu nosūtīšanu, tiklīdz jūsu pieprasījums tiek apstrādāts. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskajām iespējām rīkoties pēc jūsu pieprasījuma, kas var ilgt līdz pat piecām dienām.

3. VIETNES MĒRĶIS

Šo vietni veido un uztur RESPONSE un tās izplatīšanas partneri. Vietne ir veidota tā, lai efektīvi darbotos kā biznesa un klientu saziņas platforma, tiešsaistes tirdzniecības platforma zīmolu produktiem, kā arī informācijas avots visai ar produktu un uzņēmumu saistītai informācijai.

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONAS LIETOŠANAI

Vietnē pieejamie produkti un pakalpojumi un jebkuri to paraugi, ko mēs jums varam sniegt, ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārdot kādu no šiem pakalpojumiem vai paraugiem, ko saņemat no mums. RESPONSE patur tiesības ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai samazināt jebkuru pasūtāmo pasūtījumu daudzumu, vai produktus vai pakalpojumus, kas jums jāsniedz, ja mēs uzskatām, ka pēc saviem ieskatiem mēs varam pārkāpt mūsu Noteikumus un nosacījumus .

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs cenšamies pēc iespējas precīzāk aprakstīt mūsu produktus vietnē. Ja ar produktu saistītā informācija (apraksts, krāsas uc) ir mainījusies, RESPONSE nevar garantēt, ka jebkurā brīdī tīmekļa lapā ievietotie dati satur visus jaunākos atjauninājumus.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa informācija un saturs, kas pieejams vietnē, tostarp, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, pakalpojumu zīmēm, tekstu, grafiku, logotipiem, pogu ikonām, attēliem, audio klipiem, datu apkopojumiem un programmatūru, kā arī to apkopošana un organizēšana (kopā, “Saturs”) ir RESPONSE, mūsu filiāļu, partneru vai licenču devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie tiesību akti, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas reglamentē autortiesības un preču zīmes. Mūsu preču zīmes nekādā veidā nedrīkst izmantot nekādam nolūkam bez mūsu izteiktas rakstiskas piekrišanas.

7. PRECES

Preces – kosmētika, ko pārdod RESPONSE, nav pārtikas produkti, un tās nevar izmantot kā pārtiku. RESPONSE ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās pārdotais kosmētikas līdzeklis, turpmāk tekstā – Preces, nevar tikt sajaukts ar pārtikas produktu, īpāsi ar to dizainu un jo īpaši to formu, smaržu, krāsu, izskatu, iepakojumu, marķējumu, apjomu vai izmēru, un tas nevar radīt risku patērētāju veselībai un drošībai.

RESPONSE neļauj izmantot maldinošus apgalvojumus par Kosmētikas preču un citu īpašību efektivitāti attiecībā uz patērētājiem un ievēro labas ražošanas prakses principus kosmētikas ražošanā.

RESPONSE Preces sastāv no kosmētikas līdzekļos iekļautajām sastāvdaļām, kas ir drošas cilvēka dzīvībai, veselībai, videi draudzīgām un atbilst Latvijas Republikas Preču un pakalpojumu drošības likuma noteikumiem, kā arī starptautiskajiem noteikumiem, tostarp Direktīvai Nr. 2001 / 95 / EEK par produktu vispārējo drošību, Eiropas Padomes Direktīva Nr. 87/357 / EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ražojumiem, kas, šķiet, ir citādi nekā tie, kas rada apdraudējumu. patērētāju veselību vai drošību.

Lai uzzinātu vairāk par preču dažādību, to īpašībām un cenām, īpašajiem piedāvājumiem un to ilgumu, INFORMĀCIJU MEKLĒJIET MĀJASLAPĀ.

8. CENU POLITIKA

Cenas www.responsecosmetics.com visas ir EUR. Lai gan mēs cenšamies vienmēr uzturēt mūsu cenas atjauninātas, mēs nevaram garantēt, ka cenas, kas tiek rādītas pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ir pareizās cenas, kas tajā laikā ir piemērojamas produktiem. Ja mēs saņemsim pasūtījumu no jums, norādot atšķirīgu cenu, nekā tajā laikā, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atcelt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ar jums sazināties īsā laikā, jūsu pasūtījums automātiski tiks uzskatīts par atceltu, un jūs saņemsiet pilnu atmaksu par visiem maksājumiem, kas veikti saistībā ar konkrēto pasūtījumu.

Visām cenām piemēro PVN vai citus pārdošanas nodokļus, ja tādi ir. Atkarībā no piegādes galamērķa pasūtījumam var tikt piemērotas papildu piegādes izmaksas, kas tiks skaidri norādītas, pirms jums būs jāiesniedz maksājumi un jāiekļauj kopējā pasūtījuma cenā.

Visi nodokļi un nodokļi, kas jāmaksā, lai saņemtu sūtījumu jūsu piegādes galamērķī, ir jāmaksā Jums. RESPONSE nav nepieciešams jūs informēt par šādiem nodokļiem vai nodevām jebkurā laikā pirms vai pēc pasūtījuma iesniegšanas www.responsecosmetics.com.

9. PIEGĀDES POLITIKA

Visas mūsu piegādes tiek apstrādātas ar pārbaudītiem uzticamības un ātruma rādītājiem. Mēs lūdzam jūs pārskatīt mūsu produktu piegādes politiku, lai noskaidrotu piegādes un izpildes kārtību un saprastu bezmaksas piegādes un papildu piegādes maksas noteikumus.

10. ATGRIEŠANAS POLITIKA

Pasūtīto un piegādāto pasūtījumu atgriešana notiek katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot vienkāršas procedūras. Mēs lūdzam jūs pārskatīt mūsu Atgriešanas politiku, lai pārliecinātos, ka esat informēts par iespējām, kādas jums ir produktu atgriešanai un saņemt informāciju un līguma atcelšanas nosacījumus.

11. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

Piekļūstot vai izmantojot vietni, jums jāievēro šie noteikumi un nosacījumi, kā arī īpašie brīdinājumi vai norādījumi par piekļuvi vai lietošanu, kas ievietoti vietnē. Jūs rīkosies vienmēr saskaņā ar likumu, paražām un labticīgi. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai izmaiņas Vietnē vai jebkādos Saturos vai pakalpojumos, kas var parādīties šajā vietnē, un nekādā veidā nedrīkst traucēt Vietnes integritāti vai darbību. Neierobežojot citu šo Noteikumu noteikumu vispārīgumu, ja jūs neuzmanīgi vai tīši neievērojat kādu no šajos Noteikumos noteiktajiem pienākumiem, jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas var izraisīt RESPONSE, mūsu partneri, partneri vai licences devēji.

12. TREŠO PERSONU SAITES

Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu saturu, kas saistītas ar vietni vai no tās. Saites, kas parādās Vietnē, ir tikai ērtībai un nav mūsu, mūsu filiāļu vai mūsu partneru apstiprinājums par norādīto saturu, produktu, pakalpojumu vai piegādātāju. Jūsu saikne ar vai ārpus mājas lapām vai citām vietnēm ir pakļauta jūsu pašu riskam. Mēs nekādā ziņā neesam atbildīgi par to, lai pārbaudītu vai novērtētu, un mēs negarantējam citu vietņu, kas saistītas ar vietni vai no tās, piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par šādu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem. lapas un tīmekļa vietnes, tostarp bez ierobežojumiem to konfidencialitātes politika un noteikumi. Jums rūpīgi jāpārskata visu pārējo apmeklēto vietņu noteikumi un konfidencialitātes politika.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem RESPONSE nekādā gadījumā nebūs atbildīgs (par to vienojoties, nolaidīgi vai citādi) par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās, lietojot vietni.

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem RESPONSE nebūs atbildīgs (atbildīgs par to, vai tas ir vienošanās, aizskārums (tostarp nolaidība) vai citādi), jebkurā gadījumā a) uzņēmējdarbības pārtraukšana; b) vietnes piekļuves aizkavēšanās vai piekļuves pārtraukumi; c) datu nesniegšana, nepareiza piegāde, korupcija, iznīcināšana vai cita veida pārveidošana; (d) jebkāda veida zaudējumu vai bojājumu, kas radies darījumu rezultātā vai saitēm ārpus tīmekļa vietnes; e) datorvīrusi, sistēmas kļūmes vai darbības traucējumi, kas var rasties saistībā ar vietnes lietošanu, tostarp hipersaites laikā uz trešās puses tīmekļa vietnēm vai no tām; f) jebkādas neprecizitātes vai nepilnības saturā vai g) notikumi, kas nav mūsu saprātīgi kontrolēti.

RESPONSE nebūs atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem (ieskaitot zaudēto peļņu), kas saistīti ar vietni vai tās lietošanu (vai nespēju izmantot vietni) neatkarīgi no darbības veida, vienojoties. nodarījums (ieskaitot nolaidību) vai citādi, pat ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību.

14. AUTORTIESĪBU SŪDZĪBAS

SIA “Stavro”. Visas tiesības aizsargātas.

Visu šīs vietnes saturu, saraksti (e-pastu vai pastu), kā arī mārketinga materiālus, ko izmanto, lai reklamētu vietni trešās puses resursos, ir RESPONSE īpašums. Jebkuras daļas vai visa satura pavairošana vai pārpublicēšana ir aizliegta, izņemot šādus mērķus:

Licence kopēšanai privātai lietošanai:

Jūs varat brīvi kopēt vai izdrukāt satura daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Licence kopēt vai atkārtoti publicēt ierobežotai lietošanai:

Jūs drīkstat izmantot drukātā materiāla kopijas, kā arī ciparu formātu trešajām personām, lai tās izmantotu, tikai tad, ja jūs identificējat RESPONSE vietni kā satura un materiālu avotu, pievienojot augstākā līmeņa URL (http://www.responsecosmetics.com ) uz jebkuru no šīm kopijām, kas tiek publicētas atkārtoti. Tāpat jums ir jāinformē jebkura trešā puse, ka kopīgojat šīs kopijas, ja šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā visu materiālu avots jānorāda kā RESPONSE vietne ar augstākā līmeņa URL (http://www.responsecosmetics.com).

15. ATBILDĪBA

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un aizsargāt mūs no jebkādiem kaitējumiem, zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kā arī advokāta honorāriem, kas izriet no jebkuras trešās puses prasījuma, darbības vai pieprasījuma, kas izriet no šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšanas, kļūdām kādā no jūsu pārstāvjiem garantijas vai šīs vietnes lietošana.

16. STRĪDI

Attiecībā uz jebkādiem strīdiem, kas saistīti ar vietni, visas tiesības un pienākumus un visas darbības, kas paredzētas šajos Noteikumos, reglamentē Latvijas Republikas likumi, it kā Noteikumi būtu līgums, kas pilnībā noslēgts un pilnībā izpildīts Latvijā.

Puses, kas vienojas, atzīst, ka tās centīsies atrisināt jebkādus strīdus, kas jebkādā veidā saistīti ar Jūsu apmeklējumu Vietnē vai rodas no šī distances līguma izpildes, interpretācijas vai izbeigšanas, savstarpēji vienojoties.

Ja puses nespēj atrisināt radušos strīdus miermīlīgās savstarpējās sarunās, visus strīdus, domstarpības vai prasības izšķir Latvijas Republikas tiesas, izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālo īpašumu mūsu filiāļu, partneru vai licenču devēju tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, mēs varam pieprasīt tiesas vai citas atbilstošas ​​palīdzības saņemšanu jebkurā tiesā, un jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un vietai jebkurā šādā tiesā.

Puses ir vienojušās par strīdu izšķiršanas vietu un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta Regulas Nr. 953/2008 noteikumiem par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Rome I).

Ja starp RESPONSE un patērētāju rodas strīds par to, vai starp tiem noslēgtā līguma noteikumi ir negodīgi, jebkura no pusēm var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, un patērētājam ir tiesības vērsties pie vietējām klientu tiesību aizsardzības iestādēm

Ja rodas strīds starp RESPONSE un patērētāju par fizisko personu datu aizsardzību, jebkura no pusēm var vērsties šajā punktā minētajā tiesā, un patērētājam ir tiesības vērsties pie vietējās datu aizsardzības uzraudzības iestādes.

17. VISPĀRĒJI

Jūs piekrītat, ka šie noteikumi un nosacījumi ir pilnīgs un aktuāls līgums starp Jums un RESPONSE, kas attiecas uz jūsu vietnes izmantošanu un jebkuru tā saturu.

RESPONSE ir tiesības jebkurā laikā rediģēt un atjaunināt šos noteikumus, publicējot šīs izmaiņas vietnē un norādot šādas izmaiņas, publicējot jaunākā atjauninājuma datumu. Jebkādas izmaiņas, kas attiecas uz Noteikumiem un nosacījumiem, ir spēkā tūlīt pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot izmantot vietni pēc jebkādu šādu izmaiņu piemērošanas, jūs piekrītat visām izmaiņām. RESPONSE patur tiesības izbeigt vai atsaukt tiesības, kas piešķirtas ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jums ir pienākums nekavējoties izpildīt jebkuru šādu atsaukšanu vai izmaiņas, tostarp, ja nepieciešams, pārtraucot visas šīs vietnes lietošanu.

Neviens no šiem terminiem nav jāinterpretē kā tāds, kas rada jebkāda veida partnerību vai cita veida kopuzņēmumu starp jums un RESPONSE. Gadījumā, ja RESPONSE neizpilda jūsu sniegumu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tas neietekmē mūsu tiesības pieprasīt šādu darbību jebkurā laikā pirms vai pēc. Gadījumā, ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā neesošs vai spēkā neesošs saskaņā ar jebkuru piemērojamo likumu vai ja to var atzīt par nepiemērojamu ar jebkuru piemērojamo patvaļīgu institūciju vai tiesas lēmumu, šāda neievērošana vai spēkā neesamība nepadara šos noteikumus un nosacījumus par spēkā neesošiem vai nepiemērojamiem kā kopumā. Savukārt šie noteikumi un nosacījumi pēc iespējas jāmaina saskaņā ar jebkuru piemērojamo likumu tā, lai pilnībā atspoguļotu sākotnējo pušu nodomu, kā tas bija paredzēts sākotnējos noteikumos.

18. FORCE MAJEURE

SIA Stavro neuzņemas atbildību par kavējumiem, saistību neizpildi vai jebkādām citām nepilnībām, kas radušās apstākļu un šķēršļu dēļ, kas nav atkarīgi no mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības darbībām, kariem vai valsts ārkārtas situācijām, terorisma draudi vai terora akti, vides vai klimatiskās anomālijas, trešās personas darbības traucējumi, interneta pieslēguma problēmas, kā arī aparatūras un programmatūras darbības traucējumi. In the event that any such force majeure occurs we will try to eliminate the delays in the shortest time possible.

Minimum 4 characters